BERNAT ARTOLA i TOMÁS

PERVIURE

Viu, el Poeta no arriba

a viure en l'obra sa sort:

La poesia s'aviva.....

quan el Poeta ja čs mort!

I si al Poeta no importa

la vida mentre la viu,

sent que la mort el conhorta

si per son obra perviu